ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ : นางวิภาดา พั้วลี เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7Eฯ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E เรื่อง เคมีอินทรีย์  รายวิชาเคมีเพิ่มเติม (ว33221) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ผู้วิจัย : นางวิภาดา   พั้วลี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
แสดงความยินดีการแข่งจักรยานชิงถ้วยพระราชทานฯ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวชิน รุ่งโชติวัฒนา
ในการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยพระราชทาน "คิงภูมิพล"
ได้อันดับ 1 รุ่นเยาวชนหญิง
ประเภทถนน (Road Race)
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566

 


เชิญประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566


ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (สายชั้นทั่วไป 10 ห้อง)
ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (สายชั้นทั่วไป 10 ห้อง)
นางสาวชิน รุ่งโชติวัฒนา ได้รับการคัดเลือกติดทีมชาติรุ่นเยาวชนหญิง ในการแข่งขันจักรยาน
นางสาวชิน รุ่งโชติวัฒนา นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ได้รับการคัดเลือกติดทีมชาติรุ่นเยาวชนหญิง
ในการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย 2023
โดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์
ร่วมกันให้กำลังใจนางสาวชิน รุ่งโชติวัฒนา
ในการแข่งขันระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2566
ที่จังหวัดระยอง


 
กำหนดการรับนักเรียนระหว่างปี สายชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6
กำหนดการรับนักเรียนระหว่างปี สายชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 9 พฤษภาคม 2566
ซื้อใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ อาคาร 5 เวลา 08.30 - 15.30 น.

(วันเวลาราชการ หยุดวันที่ 4,5,6,7 พ.ค.)
 
-รับสมัคร 1 - 9 พ.ค. 66
-สอบสัมภาษณ์พร้อมมอบตัว 9 พ.ค. 66 (สอบเวลา 09.00 น.)
 
เอกสารการสมัคร
1.สำเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน / บิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน 1 ฉบับ
3.สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
4.สำเนาผลการเรียน (ป.พ.1) 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วจำนวน 2 รูป
6.ค่าสมัครเรียน 100 บาท

***หมายเหตุ ไม่ให้ทำเรื่องย้ายมาก่อน เพราะทางโรงเรียนยังไม่ได้รับสมัคร ยังไม่ได้สอบสัมภาษณ์ ยังไม่ได้รับมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน ทางโรงเรียนจะแจ้งวันให้ทำเรื่องย้ายเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน ม.1,ม.4 (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม)
-ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ ม.1 , ม.4 รายงานตัวและรับใบมอบตัว 7 เมษายน 2566 09.00-15.00 น.
-มอบตัวนักเรียน ม.1 9 เมษายน ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 09.00-15.00 น.
-มอบตัวนักเรียน ม.4 9 เมษายน ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 09.00-15.00 น.
เอกสารตามรายชื่อที่แนบ

เอกสารมอบตัวและค่าใช้จ่าย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน ม.1,ม.4 MEP (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 สายชั้น MEP ปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม)
-ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ ม.1 MEP มอบตัววันที่ 9 เมษายน 2566 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
 
เอกสารตามรายชื่อที่แนบ

เอกสารมอบตัวและค่าใช้จ่าย
หลักฐานการมอบตัว
-ใบมอบตัว พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย              1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน                                   1 ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้านบิดา,มารดา,หรือผู้ปกครอง      1 ฉบับ
-สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน                                1 ฉบับ
-สำเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา,หรือผู้ปกครอง   1 ฉบับ
-สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน                      1 ฉบับ

-รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว                                 1 แผ่น
-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)                1 ฉบับ


ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน
ปีการศึกษา 2566

* โรงเรียนเทศบาลวัดกลางไม่มีการเก็บค่าเทอม *

** ยกเว้นสายชั้น MEP (mini english program) มีค่าจ้างครูต่างชาติ **

 
การแต่งกายนักเรียน ปี66 (รออัพเดท)
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1,ม.4 (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1,ม.4 (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566
 
กำหนดการสอบ
-ม.1 สอบวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาคาร 7 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
-ม.4 สอบวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาคาร 7 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
-ม.1 ประกาศผล 7 เมษายน 2566 (ติดประกาศหน้าห้องวิชาการ อาคาร 6 และเว็บไซต์โรงเรียน http://www.watklang.ac.th)
-ม.4 ประกาศผล 7 เมษายน 2566 (ติดประกาศหน้าห้องวิชาการ อาคาร 6 และเว็บไซต์โรงเรียน http://www.watklang.ac.th)
ข้อกำหนดในการเข้าสอบ
-แต่งกายชุดนักเรียนและมาถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที
-อุปกรณ์เข้าสอบ บัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน, ปากกา, ดินสอ, ยางลบ ไม่อนุญาตนำหนังสือหรือเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ
-ผู้ใดเข้าห้องสอบช้าหลังทำการสอบไปแล้ว 30 นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน ม.1,ม.4 (ทั่วไป,MEP) ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2566
-ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ ม.1 , ม.4 รายงานตัวและรับใบมอบตัว 29 มีนาคม 2566
-มอบตัวนักเรียน ม.1 1 เมษายน ห้องประชุมเฟื่องฟ้า
-มอบตัวนักเรียน ม.4 2 เมษายน ห้องประชุมเฟื่องฟ้า
เอกสารตามรายชื่อที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 , ม.4 MEP ปีการศึกษา 2566
ตามประกาศ

เอกสารมอบตัวและค่าใช้จ่าย


 
ปิดรับสมัครนักเรียน (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566
ปิดรับสมัครนักเรียน (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566
- ปิดลงทะเบียนสมัครทางออนไลน์ แต่ยังสามารถปริ๊นต์ใบสมัครได้
- 5 เมษายน 2566 สอบคัดเลือก เวลา 09.00 - 12.00 น.
- 7 เมษายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน
- 9 เมษายน 2566 มอบตัวนักเรียน
 
แผนการเรียนที่เปิดรับเพิ่มเติม
- ม.1 ทั่วไป
- ม.4 วิทย์-คณิต (หุ่นยนต์)
- ม.4 ศิลป์-จีน

หลักฐานการสมัคร

 
1.ใบสมัคร ปริ๊นต์จากลงทะเบียนออนไลน์(ถ้าไม่สะดวกไปขอปริ๊นต์ที่โรงเรียนได้) ติดรูปถ่าย ลงชื่อนักเรียนให้เรียบร้อย

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน 1 ฉบับ

3.สำเนาใบ ปพ.1  1 ฉบับ

4.ค่าสมัคร 100 บาท


คลิ๊กที่นี่เพื่อปริ๊นต์ใบสมัคร 

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์มีสิทธิยื่นความประสงค์เข้าเรียน ม.1,ม.4 Gifted ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนคะแนนผ่านเกณฑ์
มีสิทธิยื่นความประสงค์เข้าเรียนห้องเรียน Gifted
ประจำปีการศึกษา 2566
(ให้นักเรียนที่ต้องการ สแกน qr code)ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ม.1 , ม.4 (รอบโควตากรณีพิเศษกลุ่มคลัสเตอร์ทางการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียน
สอบวัดความรู้พื้นฐาน
ระดับชั้น ม.1 , ม.4 (ทั่วไปและMEP)
ประเภท
นักเรียนโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

 
กำหนดการสอบ
ม.1 สอบวันที่  25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาคาร 7 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ม.4 
สอบวันที่  26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาคาร 7 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
MEP ม.1,ม.4 
สอบวันที่  25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

ข้อกำหนดในการเข้าสอบ
-แต่งกายชุดนักเรียนและมาถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที
-อุปกรณ์เข้าสอบ บัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน, ปากกา, ดินสอ, ยางลบ ไม่อนุญาตนำหนังสือหรือเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ
-ผู้ใดเข้าห้องสอบช้าหลังทำการสอบไปแล้ว 30 นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ม.1 , ม.4 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียน
สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ
ระดับชั้น ม.1 , ม.4 (รอบทั่วไป)

ประจำปีการศึกษา 2566


 
กำหนดการสอบ
-ม.1 สอบวันที่  25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาคาร 7 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
-ม.4 
สอบวันที่  26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาคาร 7 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
-MEP ม.1,ม.4 
สอบวันที่  25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
-โควตาด้านดนตรี ม.1 สอบ 25 มีนาคม 2566 สอบภาคเช้าปกติ และสอบปฏิบัติภาคบ่าย 13.00-15.00 น. ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 2

-โควตาด้านดนตรี ม.4 สอบ 26 มีนาคม 2566 สอบภาคเช้าปกติ และสอบปฏิบัติภาคบ่าย 13.00-15.00 น. ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
-ม.1,MEP และโควตาดนตรี ประกาศผล 29 มีนาคม 2566 
(ติดประกาศหน้าห้องวิชาการ อาคาร 6 และเว็บไซต์โรงเรียน http://www.watklang.ac.th)
-ม.4 ประกาศผล 30 มีนาคม 2566 (ติดประกาศหน้าห้องวิชาการ อาคาร 6 และเว็บไซต์โรงเรียน http://www.watklang.ac.th)

ข้อกำหนดในการเข้าสอบ
-แต่งกายชุดนักเรียนและมาถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที
-อุปกรณ์เข้าสอบ บัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน, ปากกา, ดินสอ, ยางลบ ไม่อนุญาตนำหนังสือหรือเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ
-ผู้ใดเข้าห้องสอบช้าหลังทำการสอบไปแล้ว 30 นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.1 (รอบโควตากรณีพิเศษกลุ่มคลัสเตอร์ทางการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.1
(รอบโควตากรณีพิเศษกลุ่มคลัสเตอร์ทางการศึกษา)
ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน ม.1,ม.4 Gifted ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน ม.1,ม.4 Gifted ปีการศึกษา 2566
-ให้นักเรียนตามรายชื่อ รายงานตัวที่ห้องวิชาการ
วันที่ 14 มีนาคม 2566
และมอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566
เวลา 08.30 - 15.00 น.
ณห้องประชุมเฟื่องฟ้า
-หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ

รับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 โควต้าความสามารถพิเศษด้านดนตรี
รับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 โควต้าความสามารถพิเศษด้านดนตรี ลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ -15 มีนาคม 2566
คุณสมบัติ
1. ความสามารถด้านดนตรีพื้นเมือง
2. ความสามารถด้านวงดนตรีสากล
3. ความสามารถด้านวงโยธวาธิต
หลักฐาน
1. ใบสมัครที่ปริ๊นต์จากการลงทะเบียนออนไลน์
2. รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน 1 นิ้ว 2 แผ่น
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน 1 แผ่น
4. หนังสือรับรองผลการเรียน ปพ.7 ฉบับจริง 1 ฉบับ
-ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานภายในวันที่ 14-15 มีนาคม 2566
-รายละเอียดวันเวลาสอบอ่านตามใบประกาศแนบ
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ ม.1,ม.4 สายชั้น Gifted
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ ม.1,ม.4 สายชั้น Gifted
สอบวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566
08.30-12.00 น.
อาคาร 9 ชั้น 2
(รายละเอียดตามประกาศ)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(โควตากรณีพิเศษ) ม.4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(โควตากรณีพิเศษ) ม.4
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อเข้าสอบ
ในวันที่ 26 มีนาคม
และเตรียมหลักฐานเพื่อมอบตัว
ในวันที่ 3 เมษายน 2566
รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
แสดงความยินดีครูเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
โดยนายบุญธรรม โบราณมูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
แสดงความยินดีกับคุณครู
ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งเชี่ยวชาญ
ได้แก่ คุณครูสุภาวดี สาระวัน
คุณครูภฤดา เอื้องสัจจะ
คุณครูนิภาพร อินทะสมบัติ
และคุณครูวชิราภรณ์ วงศ์ประชา

ขอแสดงความยินดี
 
มา ณ โอกาสนี้
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนเทศบาลวัดกลางเปิดรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2566
(รอบทั่วไป)
ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2566
(ลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์)
ปิดรับสมัครรอบทั่วไป
แผนการเรียน
ม.1 มี 3 แผนการเรียน
1.ห้องปกติทั่วไป standard 
2.หลักสูตรพิเศษหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
3.หลักสูตรพิเศษภาษาจีน
4.หลักสูตรพิเศษ MEP (เน้นภาษาอังกฤษ เรียนกับครูต่างชาติ)
5.หลักสูตรพิเศษ Gifted (เน้นวิทย์-คณิต)
 
ม.4 มี 3 แผนการเรียน
1.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
3.แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา
4.หลักสูตรพิเศษหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
5.หลักสูตรพิเศษภาษาจีน
6.หลักสูตรพิเศษ MEP (เน้นภาษาอังกฤษ เรียนกับครูต่างชาติ)
7.หลักสูตรพิเศษ Gifted (เน้นวิทย์-คณิต)

- รับสมัครผ่านออนไลน์ 6 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2566
- ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และชำระค่าสมัคร 100 บาท วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2566
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 17 มีนาคม 2566
- กำหนดการสอบ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น.
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่าน 29 มีนาคม 2566
- กำหนดการมอบตัว 2 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 15.00 น.

ติดต่อสอบถาม
 
Line ชื่อไลน์ : ทวก.รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

แสดงความยินดี น.ส.ชิน รุ่งโชติวัฒนา ได้เหรียญทองแดงแข่งขันจักรยาน
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
โดยนายอนุวัฒน์ ธาตุไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฯ
แสดงความยินดีกับ
นางสาวชิน รุ่งโชติวัฒนา นักเรียนชั้น ม.4
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันจักรยาน Thailand Championship 2023
ประเภทไทม์ไทรอัลและโรดเรส
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
สนามที่ 1 ที่ จ.กาญจนบุรี

 


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียน Gifted (รอบรับนักเรียนเดิม)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม.1 ม.4 (Gifted) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบนักเรียนเดิม)


ขอแสดงความยินดี กับทีม TWK Robot โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ในการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิคนานาชาติฯ

 
ขอแสดงความยินดี
กับทีม TWK Robot โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ในการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิคนานาชาติ
International Robot Olympiad 2022 (RIO 2022) : Phuket Thailand
และการแข่งขัน Robert - Sports Challenge 2023
ในวันที่ 12-16 มกราคม 2566
ณ จังหวัดภูเก็ต
อำนวยการฝึกซ้อทโดย
นายบุญธรรม โบราณมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
และ นายสันตีรณะ นามวงษา รองผู้อำนวยโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ฝึกซ้อมโดย
ครูชัยวัฒน์ ชะอินทร์วงค์
ครูภัทร์ภูมิ เหมบุรุษ
ครูอุษณี อรัญเสน
และครูวิชญาพร ใจขาน


 
รับสมัครนักเรียน รอบโควต้า (นักเรียนเก่าที่จบ ป.6 หรือ ม.3) เข้าเรียนต่อม. 1 และ ม.4 สายชั้น Gifted
รับสมัครนักเรียน รอบโควต้า
(นักเรียนเก่าโรงเรียนเทศบาลวัดกลางที่จบ ป.6 หรือ ม.3)
เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สายชั้น Gifted
ดาวโหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
(อ่านรายละเอียดตามประกาศแนบ)

 
โรงน้ำดื่มโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง รับสมัครพนักงานโรงน้ำดื่ม
โรงน้ำดื่ม  โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
รับสมัครงาน
 
โรงน้ำดื่มโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
โดยสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
 เป็นโรงน้ำดื่มที่ผลิตน้ำเพื่อขายบริการนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
มีความต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้
 
ตำแหน่ง                พนักงานโรงน้ำดื่ม         จำนวน      2       อัตรา
                         
คุณสมบัติ

  1. เพศชาย / หญิง  อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถทำงานหนักได้
  3. มีความรับผิดชอบสูง 
 
หากสนใจร่วมงานกับเรา
กรุณาสมัครด้วยตนเอง  ณ  ห้องธุรการ  โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  วันเวลาราชการ
ติดต่อสอบถาม  043-222258