สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

โลโก้โรงเรียนสีประจำโรงเรียน

ชมพู - เหลือง