ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ตัวแทนคนเก่งท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา พั๊วลี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2564,19:13  อ่าน 388 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา พั๊วลี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2564,19:05  อ่าน 365 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูเดิม...ที่แสนดี
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา พั๊วลี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2564,18:56  อ่าน 430 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 มกราคม 2564 ม.6/1 6/2 6/3
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2564,18:47  อ่าน 566 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 รหัส ค33101 23 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2563,17:54  อ่าน 591 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 20 -21 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2563,14:17  อ่าน 547 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 รหัส ค33101 16 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,20:44  อ่าน 696 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 14 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2563,10:42  อ่าน 549 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 13 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2563,10:42  อ่าน 677 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารเรียนออนไลน์ 9 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,17:36  อ่าน 502 ครั้ง
รายละเอียด..