ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศรายชื่อนักเรียน
สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ
ระดับชั้น ม.1 , ม.4 (รอบทั่วไป)

ประจำปีการศึกษา 2566


 
กำหนดการสอบ
-ม.1 สอบวันที่  25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาคาร 7 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
-ม.4 
สอบวันที่  26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาคาร 7 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
-MEP ม.1,ม.4 
สอบวันที่  25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
-โควตาด้านดนตรี ม.1 สอบ 25 มีนาคม 2566 สอบภาคเช้าปกติ และสอบปฏิบัติภาคบ่าย 13.00-15.00 น. ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 2

-โควตาด้านดนตรี ม.4 สอบ 26 มีนาคม 2566 สอบภาคเช้าปกติ และสอบปฏิบัติภาคบ่าย 13.00-15.00 น. ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
-ม.1,MEP และโควตาดนตรี ประกาศผล 29 มีนาคม 2566 
(ติดประกาศหน้าห้องวิชาการ อาคาร 6 และเว็บไซต์โรงเรียน http://www.watklang.ac.th)
-ม.4 ประกาศผล 30 มีนาคม 2566 (ติดประกาศหน้าห้องวิชาการ อาคาร 6 และเว็บไซต์โรงเรียน http://www.watklang.ac.th)

ข้อกำหนดในการเข้าสอบ
-แต่งกายชุดนักเรียนและมาถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที
-อุปกรณ์เข้าสอบ บัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน, ปากกา, ดินสอ, ยางลบ ไม่อนุญาตนำหนังสือหรือเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ
-ผู้ใดเข้าห้องสอบช้าหลังทำการสอบไปแล้ว 30 นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบประกาศรายชื่อนักเรียน
สอบวัดความรู้พื้นฐาน
ระดับชั้น ม.1 , ม.4 (ทั่วไปและMEP)
ประเภท นักเรียนโควตา ประจำปีการศึกษา 2566


 
กำหนดการสอบ
-ม.1 สอบวันที่  25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาคาร 7 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
-ม.4 
สอบวันที่  26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาคาร 7 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
-MEP ม.1,ม.4 
สอบวันที่  25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

ข้อกำหนดในการเข้าสอบ
-แต่งกายชุดนักเรียนและมาถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที
-อุปกรณ์เข้าสอบ บัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน, ปากกา, ดินสอ, ยางลบ ไม่อนุญาตนำหนังสือหรือเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ
-ผู้ใดเข้าห้องสอบช้าหลังทำการสอบไปแล้ว 30 นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ


 
หลักฐานการมอบตัว
-ใบมอบตัว พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย            1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน                                 1 ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้านบิดา,มารดา,หรือผู้ปกครอง    1 ฉบับ
-สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน                               1 ฉบับ
-สำเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา,หรือผู้ปกครอง  1 ฉบับ
-รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว                                1 แผ่น
-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)               1 ฉบับ

ค่าใช้จ่ายวันมอบตัว
ม.1 ทั่วไป

-ค่าประกันอุบัติเหตุ                            300 บาท
-ค่าสมาคมศิษย์เก่าฯ                          210 บาท
-ค่าชุดพละ เสื้อเหลือง+กระเป๋า       1,150 บาท
-ค่ากิจกรรมเสริมฯ (เฉพาะห้องจีน)     500 บาท

รวม   2,160 บาท


ม.1 , ม.4 Gifted
-ค่าสมาคมศิษย์เก่าฯ                                 210 บาท
-ค่าประกันอุบัติเหตุ                                   300 บาท
-ม.1 ค่าชุดพละ เสื้อเหลือง+กระเป๋า       1,150 บาท
-ม.4 ค่าชุดพละ เสื้อเหลือง+กระเป๋า       1,200 บาท
-ค่าปรับพื้นฐาน                                      1,000 บาท
-ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอด 3 ปี      5,900 บาท

รวม  ม.1 8,560 บาท
        ม.4 8,610 บาท


ม.1 , ม.4 MEP
-ค่าสมาคมศิษย์เก่าฯ                               210 บาท
-ค่าประกันอุบัติเหตุ                                 300 บาท
-ม.1 ค่าชุดพละ เสื้อเหลือง+กระเป๋า     1,150 บาท
-ม.4 ค่าชุดพละ เสื้อเหลือง+กระเป๋า     1,200 บาท
-ม.1 ค่าจ้างครูต่างชาติ                        5,000 บาท /เทอม
-ม.4 ค่าจ้างครูต่างชาติ                        7,500 บาท /เทอม
-ค่าปรับพื้นฐาน                                    1,000 บาท
-ค่ากิจกรรมเสริมฯภาษาอังกฤษ              500 บาท
-ม.1 ค่าตำราเรียนภาษาอังกฤษ            1,655 บาท
-ม.4 ค่าตำราเรียนภาษาอังกฤษ            2,375 บาท

รวม  ม.1   9,815 บาท
        ม.4  13,085 บาท


ม.4  (วิทย์-คณิต,ศิลป์-ญี่ปุ่น,ศิลป์-สังคม,จีน,หุ่นยนต์ฯ)
-ค่าสมาคมศิษย์เก่าฯ                                 210 บาท
-ค่าประกันอุบัติเหตุ                                   300 บาท
-ค่าชุดพละ เสื้อเหลือง+กระเป๋า              1,200 บาท
-ค่ากิจกรรมเสริมฯ (เฉพาะห้องจีน)            500 บาท

รวม  2,210 บาท 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเรียนได้ที่ Line


Line ชื่อไลน์ : ทวก.รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566


 

 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ม.1 , ม.4 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2566
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดหาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 04 ส.ค. 65
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา : การจัดซื้อโครงการจัดหาห้องเรียน Smart Classroom 28 เม.ย. 65
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาห้องเรียน Smart Classroom ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา : การจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 14 มิ.ย. 64
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 21 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะประกวดราคา : ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าฯ 18 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะประกวดราคา : ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟนฯ 18 พ.ค. 64
https://www.facebook.com/watklang/

เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษา
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เพจเฟสบุ๊คโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ข่าวประชาสัมพันธ์
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
    มีนาคม 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 1011
121314 15 161718
19 20 21 22232425
26 27 2829 30 31  
01 มี.ค. 66 ถึง 31 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566
03 มี.ค. 66
ปัจฉิมนิเทศชั้น ม. 3 และ ม. 6
06 มี.ค. 66
ม.3 ม.6 ส่งแบบสรุปผลการเรียนเสนออนุมัติตัดสินผลการเรียน
06 มี.ค. 66 ถึง 08 มี.ค. 66
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
08 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียน ม.3 ม.6
09 มี.ค. 66 ถึง 20 มี.ค. 66
แก้ไขผลการเรียน ม.3 ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2565
15 มี.ค. 66
ส่งแบบสรุปผลการเรียนเสนออนุมัติตัดสินผลการเรียน
20 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียน
20 มี.ค. 66 ถึง 24 มี.ค. 66
แก้ไขผลการเรียนม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ครั้งที่1 ภาคเรียนที่2/2565
21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนม.3 ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา
27 มี.ค. 66
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
27 มี.ค. 66 ถึง 31 มี.ค. 66
แก้ไขผลการเรียนม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ครั้งที่2 ภาคเรียนที่2/2565
27 มี.ค. 66
ประกาศผลการแก้ใขผลการเรียนม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ครั้งที่1 ภาคเรียนที่2/65
30 มี.ค. 66
พิธีมอบใบประกาศ ม.3 ม.6
30 มี.ค. 66
ส่ง SAR
31 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /สั่งปิดเรีย
31 มี.ค. 66
ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
31 มี.ค. 66
ส่ง ปถ.05(ฉบับปริ้นจากระบบออนไลน์) ภาคเรียนที่2/2565
01 เม.ย. 66 ถึง 04 เม.ย. 66
สอบเข้าม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
13 เม.ย. 66 ถึง 15 เม.ย. 66
เทศกาลดอกคูณเสียงแคน ประเพณีสงกรานต์
13 เม.ย. 66
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ภายใน/ภายนอกโรงเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
เปิดเว็บไซต์ 28/04/2016
ปรับปรุง 18/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 1520504
Page Views 2319560
คุณคิดอย่างไรกับหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
สวยงาม ทันสมัย
เรียบๆ อ่านง่ายสบายตา
ข้อมูลมากไป ใช้งานยาก
เฉยๆ
อยากให้ปรับปรุง (กรุณาเสนอทางสมุดเยี่ยม)
ดูผลโหวด