ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์ม sar ครู โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 98.15 KB 108439
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้แผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 123613
>โปรแกรม SDQ และแบบประเมิน SDQ 5ด้าน 123198
>แบบฟอร์มมาตรฐาน 123381
แบบรายงานสรุปผลโครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 26.53 KB 123280
แบบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนPLC(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.64 KB 123584
แบบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนPLC(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 123553
แบบบันทึกผลการดำเนินการ PLC(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.26 KB 123840
แบบบันทึกผลการดำเนินการ PLC(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 664.17 KB 123545
แบบฟอร์มวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 57.35 KB 123564
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 17.67 KB 123252
>รวมรูปรายงานโรงเรียน 123178
>โลโก้โรงเรียนแบบขาวดำ 123283
โลโก้โรงเรียนv2 PNG Image ขนาดไฟล์ 293.82 KB 123282
ขั้นตอนและเอกสารที่ยื่นเสนอขอประเมินวิทยฐานะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 123276
การประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(กรณีปกติ) Word Document ขนาดไฟล์ 498 KB 125108
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.55 KB 123264