ภาพกิจกรรม
ประชุมรับมอบนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 จากผอ.สำนักฯ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
จัดประชุมรับมอบนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มีนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
เป็นประธานพร้อมด้วย ดร.สุพัตรา ตาลดี นางมณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์
และดร.ธีราพร ปรีดีวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ดูภาพทั้งหมดได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3386113944948523&type=3
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2564,21:51   อ่าน 23 ครั้ง