ภาพกิจกรรม
สนง.ลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ได้กำหนดการคัดเลือก ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ โดยแบ่งเป็น
-ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน
-ประเภทผู้สอน 5 คน
-ประเภทผู้สนับสนุน 2 คน
ในการนี้โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 คน คือ

1.นางสาวสมหวัง รอดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
วุฒิทางลูกเสือ A.L.T (วูดแบดจ์ 3 ท่อน)
ได้รับการคัดเลือก “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น”
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

2.นายวีระพล เพรงมา ครูชำนาญการพิเศษ (ลูกเสือ)
วุฒิทางลูกเสือ L.T. (วูดแบดจ์ 4 ท่อน)
ได้รับการคัดเลือก “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น”
ประเภทผู้สอน
ดูภาพทั้งหมดได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=watklang&set=a.3402897389936845
 
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,18:45   อ่าน 6 ครั้ง