ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลวัดกลางจัดกิจกรรมเพื่อมอบของขวัญปีใหม่แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดกลางจัดกิจกรรมเพื่อมอบของขวัญปีใหม่
แก่คณะครูและบุคลากรเนื่องในวันปีใหม่ 2565
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของรางวัล
-ผู้บริหาร
-คณะกรรมการบริหารทุกท่าน
-ร้านทรัพย์ทอง
-ร้านขวัญนคร
-ชัชวาลย์การพิมพ์
-ขอนแก่นพร้อมพันธ์
-เอ็ม เอ็ม มารค์
-ศิริประเสริฐ์
-สติกเกอร์อาร์ต
-เสียงศิลป์
-กู๊ดโน๊ต
-ขอนแก่นดีไขน์ผ้าม่าน
-ธนกรแอร์
-แสงสุวรรณ
-ทองทัพสปอร์ต
-อีควิปเม้นท์
-คลังนานาธรรม
-ริโซ่
-ทิพยประกันภัย
 


โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2564,11:12   อ่าน 27 ครั้ง