ภาพกิจกรรม
โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ผ่านการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
มีนายบุญธรรม โบราณมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน
โดยมีคณะกรรมการนำโดย ดร.สุพัตรา ตาลดี หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
นางมณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครขอนแก่น
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง นักเรียน
เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมพอเพียง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

 

โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,20:49   อ่าน 81 ครั้ง