ภาพกิจกรรม
งานตบประทายขนทรายเข้าวัดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี2565
เทศบาลนครขอนแก่น
ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
จัดงานตบประทาย ขนทรายเข้าวัด
เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธาน
มีตัวแทนชุมชนต่างๆในบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมงาน
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565
ณ วัดนันทิการาม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 


โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2565,23:18   อ่าน 42 ครั้ง