ภาพกิจกรรม
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระสังคมฯ กิจกรรมภูมิสารสนเทศฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม"ห้องเรียนภูมิสารสนเทศ Geo-Informatics"
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565
โดยความร่วมมือกับ
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีนายบุญธรรม โบราณมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลางเป็นประธาน
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ห้องสมุด และอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

 


โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,21:01   อ่าน 41 ครั้ง