ภาพกิจกรรม
คณะศึกษานิเทศก์ขอนแก่นให้กำลังใจทีมแข่งขันวิชาการ
วันที่ 21 กันยายน 2565
นายบุญธรรม โบราณมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
พร้อม ดร.สุพัตรา ตาลดี หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศ
นางมณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ ดร.ธีราพร ปรีดีวงษ์ ศึกษานิเทศ

นายวัชรินทร์ ตราชู หัวหน้านักวิชาการการศึกษา
นายสันตีรณะ นามวงษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายเฉลิมศักดิ์ ภารดิลก รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ
นายอนุวัฒน์ ธาตุไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ร่วมให้กำลังใจครูและนักเรียน ที่เป็นตัวแทนในการแข่งขัน
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ
ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน -7 ตุลาคม 2565
โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย
1.โครงงานภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.โครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
4.โครงงานคณิตศสาตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
6.การแข่งขันละครจีน
7. การประกวดวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
8.การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโอกาสนี้ขอเป็นกำลังใจ ให้ทุกกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ทำให้เต็มที่
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และนำชัยชนะกลับมาสู่เทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

 


โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,23:05   อ่าน 18 ครั้ง