ภาพกิจกรรม
โครงการ Gistda Space Classroom Challenge
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โดย ทีม TWK white dwarf จัดนิทรรศการ THEOS-2 In to the future ในโครงการ Gistda Space Classroom Challenge มีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ THEOS-2 Into the future ของโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  โดยมี ดร.อรอนงค์ แสวงการ รองนายกเทศมนตรี นายมานพ ช่องตะคุ ผ.อ.สำนักการศึกษา นายบุญธรรม โบราณมูล ผ.อ.โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ตัวแทน(มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก, โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู, โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่) ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลางเข้าร่วมในพิธี
สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ GISTDA  ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อ.ว) จัดให้มี GISTDA Classroom Challenge โดยมีวัตถุประเพื่อให้นักเรียนในฐานะคนรุ่นใหม่ ร่วมเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้ซึ่งเป็นความหวังของอนาคตวงการเทคโนโลยี อวกาศไทย ผ่านนิทรรศการ และคอนเทนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งเพื่อให้คนรุ่นใหม่เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างอุตสาหกรรมอวกาศ โดยโรงเรียนเทศบาลวัดกลางมีการนำเสนอแนวคิดเมื่อเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา และทีม TWK white dwarf กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ได้นำเสนอแนวคิดและผลงาน ในชื่อ THEOS-2 into the future  และได้รับการคัดเลือกให้จัดทำผลงานนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ ความเกี่ยวกับดาวเทียม THEOS-2
ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ แบ่งส่วนการจัดแสดงเป็น 4 โซน ดังนี้
1.โซนที่ 1 Horogram
2.โซนที่ 2 Gallery
3.โซนที่ 3 Model
4.โซนที่ 4 Games
นอกจากนี้มีการประกวดภาพวาด ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นและต้อนปลาย และการตอบปัญหาลุ้นรางวัล การจัดแสดงนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอเชิญชวนทุกร่วมชมนิทรรศการ และให้กำลังใจนักเรียนทีม TWK white dwarf  ที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดทำผลงานนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ ความเกี่ยวกับดาวเทียม THEOS-2 ภายใต้ชื่อTHEOS-2 into the future
 
cr.ข้อความบางส่วนจากเพจ เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม
 
 


โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2565,13:28   อ่าน 26 ครั้ง