ภาพกิจกรรม
งานวันครู ประจำปี 2566
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมงานวันครู ประจำปี 2566 ในหัวข้อ
"พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา"
จัดโดย สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
มีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น
ให้เกียรติเป็นประธาน
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566
ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น


ขอแสดงความยินดี
คุณครูที่ได้รับรางวัลครูหัวใจทองคำ
คุณครูพิชญ์ชาภัส ธนดิษฐ์สิริกุล
คุณครูกฤษณพล ศิริกุล
คุณครูไพรวัลย์ กัญญพันธุ์
คุณครูสายฝน ตนชัยภูมิ
คุณครูเริงฤทธิ์ หาลาภ
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2566,16:38   อ่าน 30 ครั้ง