คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งเทศบาล ให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลเข้ารับการอบรมฯ
คำสั่งเทศบาล ให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลเข้ารับการอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ 2560
(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ กลุ่มวัดผลและประเมินผล)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 2274 ครั้ง