ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวนฤมล ศิริธีรกุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านวรรณคดีไทยอย่างมีวิจารณญาณฯ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านวรรณคดีไทยอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ
 
ผู้วิจัย : นางสาวนฤมล ศิริธีรกุล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 93 ครั้ง