ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวนฤมล ศิริธีรกุล การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการรู้คิดและกลวิธีการสร้างนั่งร้านฯ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการรู้คิดและกลวิธีการสร้างนั่งร้านการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
 
ผู้วิจัย : นางสาวนฤมล  ศิริธีรกุล 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 38 ครั้ง