ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางนิภาพร อินทะสมบัติ การพัฒนารูปแบบการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ฯ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

ผู้วิจัย : นางนิภาพร อินทะสมบัติ 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 42 ครั้ง