ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : ครูวชิราภรณ์ วงศ์ประชา รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณฯ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง วัฒนธรรมไทยและสังคมไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ( 5 Steps)ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์

ผู้วิจัย : นางวชิราภรณ์ วงศ์ประชา
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2564,11:40   อ่าน 31 ครั้ง