ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางภฤดา เอื้องสัจจะ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ฯ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาและการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย : นางภฤดา เอื้องสัจจะ
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,15:33   อ่าน 26 ครั้ง