ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการแข่งขันหุ่นยนต์ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนเทศบาลวัดกลางที่สงขลา
 
สรุปผลการแข่งขันหุ่นยนต์ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น
รายการ Samila Thiland International Robotic Games 2021
ณ โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2564
ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น
ได้รับ 10 รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ (3 รางวัล)

-การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประเภท Town Watch (Mobile)
-การแข่งขันหุ่นยนต์ SUMO ระดับชั้น ม.ปลาย ประเภท SUMO RC 500 g
-การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.ต้น ประเภท หุ่นยนต์สำรวจทะเลอ่าวไทย
รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 (1 รางวัล)
-การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประเภท Robot Gathering
รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 (4 รางวัล)
-การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.ต้น ประเภท หุ่นยนต์ต่อสู้แบบขา 1 ตัว
-การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.ปลาย ประเภท หุ่นยนต์ต่อสู้แบบขา 1 ตัว
-การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.ปลาย ประเภท หุ่นยนต์สำรวจทะเลอ่าวไทย
-การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประเภท Robot Transporter
รางวัลชมเชย Technical Award (2 รางวัล)
-การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประเภท Robot Gathering
ครูผู้ควบคุมทีม ประกอบด้วย
คุณครูชัยวัฒน์ ชะอินทร์วงค์
คุณครูภัทร์ภูมิ เหมบุรุษ
คุณครูภูชิชญ์ ศรีศุภร
นักเรียนที่ร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย
เด็กชายปภังกร แก้วกันหา
นายนรภัทร ขอต่อกลาง
นายธนพล ถานสีมี
นายสุวิชชา ผาสุข
นายภาคิน เกลี้ยงเมือง
นายปิยะวัฒน์ แพงจันทึก
นายชโยดม อุ่นชา
ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการเดินทางมาแข่งขันครั้งนี้ครับ
-เทศบาลนครขอนแก่น
-ผู้บริหาร คณะกรรมการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
-คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลางทุกท่านที่ส่งแรงใจแรงเชียร์
ขอบคุณครับ
 
 
 
 
ดูภาพทั้งหมดได้ที่
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2564,00:00   อ่าน 57 ครั้ง