ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)
ยกเลิกการสอบ วันที่ 7 เม.ย. 65
(เนื่องจากนักเรียนที่สมัครครบตามจำนวนที่รับ)
ให้นักเรียนตามรายชื่อมามอบตัววันที่ 9 เม.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้นมัธยม 1 , มัธยม 4 ห้องเรียนทั่วไปและMEP (รอบเพิ่มเติม)
1.ดาวโหลดเอกสารมอบตัวที่หน้าเว็บไซต์ www.watklang.ac.th ตั้งแต่วันที่   8 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
2.มอบตัวพร้อมกันทุกระดับ ม.1,ม.4          9  เมษายน 2565 ตั้งแต่ 09.00 - 15.30 น.
 
เอกสาร
-ใบมอบตัวกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อนักเรียน จำนวน 1 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อบิดา  จำนวน 1 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อมารดา จำนวน 1 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 1 ใบ
-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ1)
-สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 1 ใบ
-อื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น
*กรณีบิดา มารดาแยกกัน หย่าร้าง สาบสูญ ติดต่อไม่ได้
ให้ไปขอคัดลอกสำเนาที่อำเภอหรือเทศบาลได้ทั่วประเทศ
 
ปล.นักเรียนที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 3939 ครั้ง