ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการฯ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย : นางสาวฐิติพรรณ  ศิริเลิศ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2565,08:55   อ่าน 55 ครั้ง