ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูภาษาญี่ปุ่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครูภาษาญี่ปุ่น
ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565
เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องพอเพียง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
รับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น
ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น
รับสมัคร 17 - 26 สิงหาคม 2565
ที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
ประชาสัมพันธ์งานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์งานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ Khonkaen robot challenge 2022 ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ Khonkaen robot challenge 2022 ครั้งที่ 1 การแข่งจำนวน 2 รายการ คือ การแข่งขันหุ่นยนต์ อัตโนมัติ และ การแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้บังคับมือ
สมัครฟรีไม่จำกัดจำนวน มีเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
ลิ้งสมัคร
ลิ้งดาวน์โหลด
มาสมัครเยอะๆนะครับ


 

ประชาสัมพันธ์โครงงานสังคมศึกษาฯ ม.4-6 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับมัธยมศึกษาที่ 4–6

เรื่อง การใช้ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM)
เพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของพื้นที่เกิดอุทกภัยซ้ำซาก

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

แบบจำลองระดับน้ำ 3 ตำบล


ตำบลท่าพระ

ตำบลดอนหัน

ตำบลเมืองเก่า

เว็บเพจเฟสบุ๊ค กลุ่มโครงงานสังคม ม.4-6